Kaikōrero

Mā te hunga reo pīpī ki te hunga kākākura tēnei, hara mai! Ko te mea nui, me kōrero. Whakatū, whakahāngai, whakaeke i tō reo kia rere, kia topa. Tau mai ki Te WhakaCOOLtanga ōu ki te reo 🌱

This is for entry level speakers to those whom are fluent, leeeeets GO! The main thing is to speak. Rise, adapt and progress your language to flow and soar. Welcome to the coolness of Te Reo 🌱