Liz shared a moment

Liz Wilkinson | September 2021

Brushed up on the lyrics for "Purea Nei" by Hirini Melbourne, kātahi, ka waiata au ki ngā manu i te ngahere Waitakere :).

Brushed up on the lyrics for "Purea Nei" by Hirini Melbourne, kātahi, ka waiata au ki ngā manu i te ngahere Waitakere :).