Mana whenua gift Māori names for Auckland Transport busway

Photo of Mana whenua gift Māori names for Auckland Transport busway
Auckland Transport says they’re honoured to have been gifted te reo Māori names for the Eastern Busway by Ngāi Tai ki Tāmaki and Ngāti Whanaunga.