Mānawatia a Matariki: National hautapu held in Wānaka

Photo of Mānawatia a Matariki: National hautapu held in Wānaka
E te iwi, Mānawatia a Matariki! The national hautapu ceremony has gone South, hosted by Ngāi Tahu iwi in Wānaka.