Maria shared a moment

Maria Hema | September 2021

Te mīharo hoki o ngā ngohe kei te paetukutuku: https://www.

Te mīharo hoki o ngā ngohe kei te paetukutuku: https://www.akopanuku.tki.org.nz/te-wiki-o-te-reo-maori-2021/mane/.

Kua pārekareka katoa ngā ākonga!

Maria shared this post to: