martin | Te Wiki 2023

We used te reo in our workplace and our home with colleagues and whānau :) <3

I kōrerotia mātou i te reo, i te tari mahi me te kāinga