Megan shared a moment

Megan Salole | September 2021

I am starting to learn this Karakia, so i sat in my car and said it.

I am starting to learn this Karakia, so i sat in my car and said it.

“ Whakataka te hau ki te uru,

Whakataka te hau ki te tonga.

Kia mākinakina ki uta,

Kia mātaratara ki tai.

E hī ake ana te atākura

he tio, he huka, he hauhunga.

Haumi e! Hui e! Tāiki e!”