Mia | Matariki 2023

I am learning a kaikōhau (expression of hope):

Noho ora ana i roto i te mate wareware

Living well with dementia