Music as a vessel for Maori and Welsh language revitalisation

Photo of Music as a vessel for Maori and Welsh language revitalisation
“Ki au nei i māmā i ētahi wā ki te rāranga i nga reo e rua ki te takapou o ngā waiata, i waihangatia i auahatia. Nā reira, i runga i tērā, i tino kitea i te ataahuatanga, i te āhua reka o te mahi tahitanga.