Sarah shared a moment

Sarah Jack | September 2021

Our family (two adults and two primary aged kids) did the reo Māori Kahoot!

Our family (two adults and two primary aged kids) did the reo Māori Kahoot! quiz and then shared this Karakia mō te kai before our meal in lockdown:

Nau mai e ngā hua

o te wao

o te ngakina

o te wai Māori

Nā Tane

Nā Rongo

Nā Tangaroa

Nā Maru

Ko Ranginui e tū iho nei

Ko Papatūā nuku e takoto nei

Tuturu whakamaua

Kia tina! Tina! Hui e! Tāiki e!

Kia kaha te reo Māori!