Share your Matariki moment

Matariki signals the beginning of Te Mātahi o te Tau, the Māori new year. Share your Matariki moment and memories here.

Mānawatia a Matariki!