Special Kuapola Hautapu for Makali'i-Matariki in Hawai’i

Photo of Special Kuapola Hautapu for Makali'i-Matariki in Hawai’i
Kānaka Maoli of Hawai'i and Māori hold special Kuapola Hautapu ceremony to celebrate the rise of Makali'i or Matariki.