Stephen shared a moment

Stephen Kirkwood | July 2021

Nau mai e na hua.

Nau mai e na hua

Nau mai e na kai

Nau mai e na tangaroa

Nau mai e na tane

Nau mai e na rongo

Nau mai e na maru