Tangiora shared a moment

Tangiora Barlow | September 2021

I ako maua ko māma tetahi kanikani tiktok hou mo te waiata Māori KA HAO-feat r.

I ako maua ko māma tetahi kanikani tiktok hou mo te waiata Māori KA HAO-feat r.ruha...I whakātu tēnei kani ki te mokopuna e noho ana ki Poihākina .. tino hari te ngakau a māma ia te wā te kite a ia I töna mokopuna I runga puka mata, CAM CALLS . I waea mai te mokopuna ia te wiki ki te körero ki töna kuia. E whakapou kaha ana a māma te körero māori ki tōna mokopuna, kia mārama ai te mokopuna he māori koe no Aotearoa, te whenua taurikura e körero ana I reo māori. Nāreira ae, ia wā ia hā I körero reo māori a māma ki töna mokopuna e noho ki nga moutere pākeha ake nei.