Te Mata o te Tini - Sir Selwyn Tanetoa Parata knighted in Ruatorea

Photo of Te Mata o te Tini - Sir Selwyn Tanetoa Parata knighted in Ruatorea
Thousands gather to honour Sir Selwyn Parata for his services to te iwi Māori.