Tovah | Kaikōhau

Nau mai ngaa hua

nau mai ngaa pai

nau mai kia nui,

kia haa were ai.