Me pēhea au e mōhio mehemea e tika ana te taumata o tōku reo ki te whai wāhi ki tēnei whakataetae?

Tirohia tā mātou aratohu matatau i runga ake nei. Tōna tikanga, he ine tōna e āwhina i a koe kia mōhio mehemea ka tika koe, kāore rānei mō tēnei whakataetae. Ehara i te mea he ine kotahi e tino mōhio ai koe, āe, kāo rānei, heoi anō, tōna tikanga me tau tō noho ki te taumata ‘he māmā te kōrerorero i te reo Māori’. Me whānui tō puna kupu, me ngāwari anō hoki te āhua o tō whakaputa i te reo.

Oti rā, kaua e pōhēhē me matatau rawa te taumata o te reo e uru mai ai koe ki te whakataetae! Mehemea kāore tonu koe i te mōhio, me whakapā mai koe, kia taki kōrero tātou.