Wairarapa kura piloting te reo Māori dyslexia screening tool

Photo of Wairarapa kura piloting te reo Māori dyslexia screening tool
Te Kura Kaupapa Māori o Wairarapa is pilot testing a te reo Māori dyslexia screening tool to better support students.