Wānanga waiata held in Hokianga

Photo of Wānanga waiata held in Hokianga
Hokianga kura were part of a wānanga at Motukaraka to compose waiata and ensure the legacy of Wai262 thrives.