Wharekura students take out rangatahi award at Ngā Tohu Reo Māori 2024

Photo of Wharekura students take out rangatahi award at Ngā Tohu Reo Māori 2024
Wharekura students in Wellington are combining te reo and mātauranga Māori to help protect sites of significance and educate visiting manuhiri in their rohe.