Hikairo-Majurey-Morehu-Barlow whānau

Waikato

A Hāuraki whānau doing our bit for Te Ao Māori .... Nga Ūri o Hikairo, Morehu, Majurey raua ko Barlow...

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Hikairo-Majurey-Morehu-Barlow whānau will kōrero, whakarongo, ako, tākaro and waiata. "We hope to speak, learn about our area and finish with a waiata"

Activities

If you are part of this group you can contribute your content as well.