Kerikeri Retirement Village

Te Tai Tokerau | Northland

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Kerikeri Retirement Village will kōrero, whakarongo, ako, tākaro, pānui and waiata. "Waiata with our residents"

Activities

If you are part of this workplace you can contribute your content as well.