Adrienne | Te Wiki 2023

Ata mārie koutou. I started my home based te reo class and used Maori greetings to everyone I spoke and wrote to. I planted a makomako and took photos of the little tautau feeding from the sugar feeder. Heoi anō tāku mō nāianei. Nāku noa, nā