Anthea shared a moment

Anthea TeMoana | February 2021

Nō te waka o Mataatua au, nō te rohe o Tūhoe tōku pāpā, nō te rohe o Ngapuhi tōku māmā.
Nō te waka o Mataatua au, nō te rohe o Tūhoe tōku pāpā, nō te rohe o Ngapuhi tōku māmā. Kei Kawerau au e noho ana, kia ora.