barbara shared a moment

barbara palmer | February 2021

ko Barbara tõkuu ingoa nõ Kotirania õku tīpuna kei te noho au ki Ākarana
ko Barbara tõkuu ingoa nõ Kotirania õku tīpuna kei te noho au ki Ākarana