Chanel shared a moment

Chanel Morrison | September 2021

E te tī, e te tā, kei aku rangatira e pānui ana nei i tāku i rangitaki ai.

E te tī, e te tā, kei aku rangatira e pānui ana nei i tāku i rangitaki ai. Otirā, ngā tini āhuatanga o te wā noho mohoao, kei te mihi kei te mihi. Ki o tātou mate kua whetūrangihia, haere atu ki tua o te ārai, okioki ai. Ki a tātou te hunga ora e whai tonu ana i ngā tapuwae o rātou mā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Nei rā a mātou tamariki o Te Rere, nō te kura auraki o Frimey ki Heretaunga hei whakanuia i te wiki o Te Reo Māori! Kahungunu Hī! Takitimu Hā!