daniel shared a moment

ki taamaki raawhiti koohanga reo | May 2021

Photo of daniel | Auckland
ko te aha te take i ako ahau i te reo maaori, naa te mea he tino taonga e kawe ake nei.
ko te aha te take i ako ahau i te reo maaori, naa te mea he tino taonga e kawe ake nei. anoo hoki ka noho au hei iho puumanawa hei haapai i ngaa mahi katoa moo te iwi maaori. meenaa kia mau ki toou uukaipoo, kia mau ki toou tuurangawaewae, kia mau ki toou reo rangatira me toou whaanau katahi kia whakapuaawai ai ngaa taangata katoa.