Deborah shared a moment

Deborah Wilson | July 2021

My students learning "Tērā a Mātariki ka rewa i te pae, Nau mai ngā hua, Nau mai ngā taonga, Nau mai te mātahi o te tau .

My students learning "Tērā a Mātariki ka rewa i te pae, Nau mai ngā hua, Nau mai ngā taonga, Nau mai te mātahi o te tau . Tūturu whakamaua kia tina! Tina! Haumi e, Hui e, Taiki e. Our kura has been celebrating Matariki all week with lots of tuakana teina activities.