Ethan shared a moment

Ethan Doughty | May 2021

Unuhia te rito o te harakeke, kei whea te kōmako e kō? Whakatairangitia - Rere ki uta, rere ki tai; Ui mai koe ki ahau he aha te mea nui o te ao, mākū e kī atu he tangata, he tangata, he tangata.
Unuhia te rito o te harakeke, kei whea te kōmako e kō? Whakatairangitia - Rere ki uta, rere ki tai; Ui mai koe ki ahau he aha te mea nui o te ao, mākū e kī atu he tangata, he tangata, he tangata. Ki te kore tātou e ako i te reo Māori, ka ngaro. Kei te ako au i te reo Māori nā te mea he reo ātaahua. Kei te pīrangi au i te reo Māori ki tūhono i te ahurea Māori. Kei te ako au i te reo Māori nā te mea he pārekareka, waihoki, ki te kore au e ako, ka ngaro te reo.