Gbl shared a moment

Gbl Personnel | September 2021

Kia ora e te whanau!

Kia ora e te whanau! As a company we shared with each other, our favourite Māori whakatauki and kīwaha. We also printed these and made them into a shape of a Tiki man, so we can practice all year round!

Here's an example: He aha te mea nui o te ao? He tāngata, he tāngata he tāngata!