Harley shared a moment

Harley O'Hagan | September 2021

I karakia au i te tīmatanga o tāku hui a tekau-mā-rua karaka.

I karakia au i te tīmatanga o tāku hui a tekau-mā-rua karaka.

I opened my 1200 meeting with a karakia.

"Tukua te wairua

Kia rere ki ngā taumata

Hai arahi i ā tātou mahi

Me ā tātou whai I ngā tikanga ā rātou mā

Kia mau, kia ita

Kia kore ai e ngaro

Kia pūpuri

Kia whakamaua

Kia tina TINA

Haumi e, hui e, taiki e"