Herekia | Share your why

Ko te reo, Ko te whakapapa O te whenua nā te oro (āra te reo o te ao) I hanga te ao. Ko te Kore, Ko te oro ko Papatuanuku rāua ko Rangi ka puta mai te ao.