Conrad Waitoa

Ngāti Porou,Ngāti Kahungunu

Te Matau-a-Māui | Hawke’s Bay

Te Wā Tuku Reo Māori 2021

Conrad will kōrero, whakarongo, ako, tākaro, pānui and waiata. "All the above"

Individual profile pages show some of the contributions you make to the Māori language movement. You can make your own profile page and share your Māori language journey.

Conrad has taken part in:

#MyMihi Waitangi day 2021
MLM 2021

Activities