Kim shared a moment

Ngāti Porou ki Harataunga ki Mataora

Tāmaki Makaurau | Auckland

Kim Lamb | September 2021

Here we are as a team having a go with poi

Here we are as a team having a go with poi

Mentioned in this post: