Kitty shared a moment

Kitty Te Kanawa | September 2021

Kia ora taatou,.

Kia ora taatou,

I whakarite i teetehi Kahoot.

Te katakata, te harikoa o ngaa tamariki.

Ko too taatou reo te toa o teeneki keemu.

Kitty shared this post to: