Lynn shared a moment

Lynn Haumaha | February 2021

Kõ Lynn Haumaha take Ingram.
Kõ Lynn Haumaha take Ingram. Nõ Ingarangi õku tūpuna. Ke te noho au ki a Raahui Pokeka