marena shared a moment

marena rowe | September 2021

Naku te rourou nau te rourou ka ora ai te iwi.

Naku te rourou nau te rourou ka ora ai te iwi

With your basket and my basket the people will live