Margo shared a moment

Margo Irvine | September 2021

Kia ora koutou Studying for our oral presentation for Mana Whenua, the course we are doing this semester at NorthTec/Tai Tokerau Wananga.

Kia ora koutou Studying for our oral presentation for Mana Whenua, the course we are doing this semester at NorthTec/Tai Tokerau Wananga. Kia manawanui!