Mata shared a moment

Mata Simeon | July 2021

Toia mai te tau hau.

Toia mai te tau hau

Kia whakatakato I ngā kakano

Kia hua mai ngā Painga,

Tuia ki te rangi,

Tuia ki te whenua,

Kia puta ki te whai ao ki te ao marama

Haumie, Taike e

Welcome the New Year

And lay down the seed

So good things can grow

From the heavens

From the earth

Shall this spread to the world

Haumie, Taike e