Matahana | Te Wiki 2023

I whakaroko au i te waiata ‘te taukaea aroha’. I kōwhiria te waiata nā te mea, he waiata Kāi Tahu tēnei. Kāore au i noho i Te Waipounamu, heoi anō, ki te whakaroko i te mita, ka hoki mai tōku wairua ki te whenua.