Nathaniel shared a moment

Making Futures Happen (trading as Focus Futures) | April 2021

Ko Nathaniel Rowe tōku ingoa, E te taha o tōku pāpā.
Ko Nathaniel Rowe tōku ingoa, E te taha o tōku pāpā. Ko Aotea me Tokomaru ōku waka Ko Taranaki me Motakiora ōku maunga Ko Waitara, Urenui me Mangaokewa ōku awa Ko Maruehi me Te Kūiti ōku pā Ko Mahi Tamariki, Te Aroha, me Te Tokanganui-ā-Noho ōku whare tīpuna Ko Te-Ūpoko-o-te-Whenua te marae Ko Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, Ngāti Maru me Ngāti Maniapoto ōku iwi. Ko Ngāti Rōrā te hapū. Ko Taonui Hikaka te tangata. E te taha o tōku māmā. Ko Horouta tōku waka Ko Hikurangi, Whetumatarau me Manawaru ōku maunga Ko Awatere, Waiapu, me Te Arai ōku awa Ko Hinerupe, Rahui, Manutūkē ōku marae Ko Te Poho-o-Rukupō te whare tīpuna Ko Ngāti Porou me Rongowhakaata ōku iwi Ko Te-Whānau-ā-Hinerupe me Ngāti Kaipoho ōku hapū. Ko Murray Allan Rowe tōku pāpā. Ko Ana Maria Kuini tōku māmā. Ko Halsey Ngahina Henry Rowe me Muiora Rowe (nee Wallace) ōku matua tīpuna ki te taha ō tōku pāpā. Ko Parekoihu Te-Kani-ā-Takirau Taiapa me Takiri Taiapa (nee Paratene) ōku matua tīpuna ki te taha ō tōku māmā.