Paul shared a moment

Paul Knauer | May 2021

Photo of Paul | Wellington
Kia ora, I whānau mai au ki Bristol, I tipu ake au ki England.
Kia ora, I whānau mai au ki Bristol, I tipu ake au ki England. Kei Kāpiti Coast aha e noho ana. Ko Paul tōku ingoa.