Pera shared a moment

Pera Tuiri | July 2021

Matariki kanohi iti iti rangi e whiti mai to marama tanga

Matariki kanohi iti iti rangi e whiti mai to marama tanga