Rochelle shared a moment

Rochelle Stewart | February 2021

Ko Tainui tōku waka Ko Taupiri tōku maunga Ko Waikato Te awa Ko Tainui tōku iwi Ko Rochelle tōku ingoa
Ko Tainui tōku waka Ko Taupiri tōku maunga Ko Waikato Te awa Ko Tainui tōku iwi Ko Rochelle tōku ingoa