Te Kanapu | #MyMihi

Nā Toi rāua ko Pōtiki te whenua, nā Tūhoe te mana me te rangatiratanga.

He uri tēnei nō Te Maunga rāua ko Hinepūkohurangi. Ko taku kai, ao te pō, pō te ao ko taku ao Māori me ōna piki, ōna heke katoa. Reo māori mai, tikanga Māori mai, i te kāinga, i te mahi, i ngā mahi o te ia rā.