Tipene shared a moment

Tipene James | July 2021

Nau mai ngā hua, .

Nau mai ngā hua,

Nau mai ngā wānanga

Nau mai ngā pukenga

Nau mai te ora

Nau mai te pakari

Hai hua makihikihi

Hai mātauranga mau roa

Hai putanga, hai oranga

Tau ana!