Toni | Te Wiki 2023

Additional photo of Toni | Te Wiki 2023

We are the Instructional Design team at PrimaryITO and we enjoy regular Te Reo Māori sessions with our colleague and teacher, Matiu Julian.

This video shows us sharing our mihimihi and practicing New Zealand's longest place name - Taumata whakatangi hangakoauau o tamatea turi pukakapiki maunga horo nuku pokai whenua kitanatahu.

Ka mutu pea!