Hemi | #MyMihi

Tikokekoke tāku manu ki Maungapōhatu

Tirikohu ki te waitūora o Ohinemataroa

Ka topa ake tāku manu ki Tatahoata

Te marae e rangitāmiro ana i ngā pou tini kōrero

Ngāi te Riu hapū karanga

Riporipo ana te wai o Tangaroa, nā Tangaroa te waka Mataatua e ū ki Aotearoa nei. Ka hono ngā uri o Tūhoe ki taua mana.

Tihei mauri ora!