Matt shared a moment

Matt Moncur | September 2021

Photo of Matt | Maori Language Moment 2021
A couple of Kahoot quizzes to enhance our Te Reo Maori kupu knowledge.

A couple of Kahoot quizzes to enhance our Te Reo Maori kupu knowledge.

Mentioned in this post: